Theo thông tin mới nhất được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, sự sáp nhập đầy mong đợi giữa T-Mobile và Sprint sẽ bị trì hoãn.