Facebook để khởi động nền tảng Xem mới cho chương trình trên các thiết bị di động

Facebook để khởi động nền tảng Xem mới cho chương trình trên các thiết bị di động

Một nền tảng Watch mới cho các chương trình trên Facebook được công bố sớm ngày hôm nay, sẽ sớm có trên các ứng dụng trên điện thoại di động, TV, máy tính để bàn và máy tính xách tay. Nền tảng Xem mới nhằm mục đích cho mọi người tạo ra nội dung, cũng như các nhà xuất bản muốn tìm đúng đối tượng và xây dựng một cộng đồng năng động.

Facebook

Theo Facebook, Watch sẽ nhóm lại với nhau một loạt các chương trình, từ thực tế đến hài kịch để chơi thể thao. Hơn nữa, một số chương trình sẽ được tổ chức trên nền tảng mới đã được tài trợ bởi Facebook, bao gồm cả các loạt như Quay trở lại Ưu đãi tạo bởi Mike Rowe. Nền tảng Đồng hồ sẽ bao gồm nhiều loại chương trình như:

  • Các chương trình trực tiếp kết nối trực tiếp với người hâm mộ;
  • Chương trình thu hút người hâm mộ và cộng đồng;
  • Cho thấy rằng làm theo một vòng cung narrative hoặc có một chủ đề nhất quán;
  • Các sự kiện trực tiếp mang cộng đồng lại với nhau.

Nền tảng Xem mới sẽ được cung cấp cho một nhóm người dùng Facebook ở Hoa Kỳ có giới hạn, nhưng toàn bộ trải nghiệm sẽ sớm mở rộng cho những người và lãnh thổ mới. Ngoài ra, phần Chương trình sẽ mở ra cho một nhóm người sáng tạo giới hạn nhưng sẽ sớm được tiếp cận với mọi người.

Nguồn: Sưu tầm – Facebook để khởi động nền tảng Xem mới cho chương trình trên các thiết bị di động

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *